Användarvillkor för Teletarot.se

Du måste vara minst 18 år för att ringa in och använda tjänsten.

Du måste äga eller ha tillstånd att använda det abonnemang som du ringer ifrån.

Du är anonym när du använder våra tjänster och vi samlar ingen personlig information om dig.

De råd och den information som ges på tarotlinjen eller gjenom våra horoskop
är endast vägledning, inspiration samt underhållning och ska inte ses som löften eller garantier för något.

Att ringa vår spålinje kostar 19,90 kr/min.
Men debiteringen börjar bara när du kopplas fram och börjar prata med en sierska.

Är du sjuk, känner dig deprimerad eller har psykiska problem så rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad läkare.
Har du en livskris eller sliter med sorg så kan du ringa till Jourhavande Präst

Alla som jobbar med tjänsten och Teletarot.se har tystnadsplikt.

Varken Teletarot.se, medarbetare eller leverantör av tjänsterna kan hållas ansvarliga på något sätt
för indirekt eller direkt skada eller förlust vid användning av hemsidan eller erbjudna tjänster.

Vi följer Etiska Rådets regler.

[Villkoren är uppdaterade 27 Mars 2014]